Zaznacz stronę

JAK VYDĚLÁVAT VÍCE NA SVÉ STRÁNCE DÍKY LINKHOUSE

Linkhouse je platforma obsahového marketingu a linkbuildingu, která umožňuje monetizaci stránek každého druhu (portálů, blogů, internetových fór) mnohými způsoby. V níže uvedené příručce popisujeme druhy nabídek, které můžete přidat, a také vysvětlujeme, jak obsah nabídek ovlivňuje zájem zadavatelů reklam a získatelné výnosy. Jestliže ještě nemáte účet v Linkhouse, můžete ho jako Vydavatel zdarma a bez závazků vytvořit zde.

 

PŘÍDÁVÁNÍ STRÁNKY

Atraktivitu Vaších nabídek můžete zvýšit už ve stadiu přidávání stránky do platformy.

PŘESNÝ POPIS A POZNÁVACÍ ZNAČKY

Precizní popis, tykající se tématu stránky a demografie uživatelů, přitáhne pozornost především velkých zadavatelů, plánujících kampaně z hlediska dobrého jména své značky a jejího rozsahu. Přidání velkého počtu vhodných poznávacích značek zvýší počet dotazů, pro které zadavatelé uvidí Vaše nabídky (však každá stránka je moderována, a značky, které se jejího tématu netykají, budou námi odstraňované, a tak přidávání jich nuceně nemá žádný smysl).

OVĚŘENÁ DATA O NÁVŠTĚVNOSTI STRÁNKY

Když přidáváte stránku, můžete (a vlastně musíte, pokud na monetizaci své stránky myslíte vážně!) uvést měsíční návštěvnost a počet unikátních návštěvníků Tvého webu. Pokud ale chcete počítat s objednávkami z rozsahových a obsahově marketingových kampaň, a nejen těch zaměřených na získání odkazů, ověřte uvedené statistiky skrze zveřejnění vhodných dat z úrovně panelu Google Analytics.

 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ELEKTRONICKÝ MAILING LIST

Nezapomeňte doplnit údaje na téma sociálních sítí spojených s Vaší stránkou a také o tom, když máte svůj mailing list (seznam odběratelů e-mailové reklamy). Pamatujte si, že můžete posílat reklamní zprávy pouze těm uživatelům, kteří to výslovně povolili. Informace uvedené v této sekci budou zobrazovány při příslušných nabídkách.

PŘIDÁVÁNÍ NABÍDEK

Informace o stránce jsou důležité, ale výši Vaších příjmů bude ovlivňovat počet a kvalita Vaších nabídek. Momentálně v Linkhouse jsou dostupné nasledující druhy nabídek (reklam, které můžete prodávat):

 • Sponzorované články
 • Reklamni odkazy (textové odkazy nebo grafické bannery)
 • Odkazy v už existujících článcích
 • E-mailing

Tenhle seznam bude stále růst. Pamatujte si, že pokud máte problem s zařazením své nabídky do jedne s kategorii nebo chcete nám navrhnout reklamni formát, který ještě nenabízíme, můžete nás kontaktovat na adresu contact@linkhouse.co

NABÍDKA: SPONZOROVANÉ ČLÁNKY

Sponzorované články mají dvojité určení – správně napsány můžou mít hodnotu pro styk z veřejností, a také přesměrovávat hodnotnou návštěvnost na stránky klienta, a na druhou stranu je to jedna z nejpopulárnějších forem získávání odkazů SEO (podle provedeného námi výzkumu tuto formu využívá až 84% optimalizátorů pro vyhledávače, přičemž 59% z nich je hodnotí jako nejlepší formu přesměrovávání na stránky klientů). Každý měsíc zadavatelé kupují přes 1000 zveřejnění sponzorovaných článků, a tento počet se zdvojnásobuje a dokonce i ztrojnásobuje – nepochybně je to druh nabídky, který stojí za větší pozornost.

KOMU CHCETE PRODAT SPONZOROVANÝ ČLÁNEK?

Zjednodušeně, zákazníky sponzorovaných článků můžeme rozdělit na 2 skupiny, pro které cenu mají různé elementy nabídky. Je možné z toho vyvést jednoduchý závěr – každá stránka by měla mít přiřazené nejméně 2 nabídky sponzorovaných článků.

 1. ČLÁNKY ZAKAZOVÁNY SE ZAMĚŘENÍM NA ODKAZY („PRO SEO“)

W tomhle případě se zadavatel zajímá o získání follow odkazů, nemá ale zájem o placení víc peněz pro dodatečnou propagaci v sociálních sítích. Na kterých kolonkách z formuláře je třeba se soustředit?

 • ODKAZOVÁNÍ– výběr kolonky Follow odkazy je povinný
 • MAXIMÁLNÍ POČET ODKAZŮ VE ČLÁNKU – možnost přidání více než jednoho odkazu do článku stojí za navrhnutí. Největší oblíbeností se těší nabídky z maximálně 2 nebo 3 odkazy.
 • ČAS UDRŽOVÁNÍ ČLÁNKU NA WEBU – oplatí se výbrat opci Bez časového omezení. Udržování na stránce textu s odkazy déle než 12 měsíců (je to nejkratší doba, pro kterou můžete u nás nabízet zveřejnění na své stránce), nepřináší žádné dodatečné náklady, a většinou je faktor, rozhodující o využití nabídky
 • DODATEČNÁ AKCE – několikadenní akce ve formě odkazu na článek nacházejícího se na hlavní stránce zvýší hodnotu nabídky – zrychlí její indexaci a povýší „silu“ odkazů ve článku. Neměla by však zvyšovat cenu zveřejnění o více než 10%. Nevybírejte také akci v podobě propagace ve Vám dostupných sociálních sítích, pokud by to mělo zvýšit cenu.
 • PŘÍPRAVA TEXTU

Pamatujte o výběru nejméně opce Zveřejnění článku poskytnutého klientem. Mnoho zadavatelů, kteří si objednávájí zveřejnění reklamy za učelem získání odkazů, zajímá se o zveřejňování pouze vlastních, hotových textů. Tohle významně usnadňuje a zkracuje proces realizace zakázky. Jestliže poskytnutý text nebude splňovat Vaše očekávání, můžete požádat o změny nebo zrušit publikaci bez jakýchkoli následků.

 • PARAMETRY SEO – parametry SEO jako Trust Flow, Domain Rating, počet směrujících domén a obdržovaných odkazů, viditelnost v důsledcích vyhledávání podle SemStorm a Senuto (v pohodě – ověřujeme je za Vás a prezentujeme zadavatelovi) mají velký vliv na atraktivitu Vaších nabídek.
 1. OBSAHOVÝ MARKETING

Ke druhé skupině zadavatelů reklam patří ti, kteří si objednávají sponzorované články se zaměřením na rozsah a obsahový marketing v širším slova smyslu. Zajímá je budování povědomí o značce, rozsah ohledně styku s veřejností, přesměrování nejvyššího možného počtu návštěvníků na svou stránku – stručně – záleží jím na tom, aby byl článek přečten tolika lidmi, jak je to možné.

 • VÝMĚNA ODKAZŮ – v tomhle případě odkaz nemusí mít parametr follow, však umožnění umístění dodatečného banneru a videa v obsahu stojí za to.
 • OZNAČENÍ ČLÁNKU – v souladu se zákonem každý reklamní obsah musí být označen jako reklama. Neznamená to však, že je povinné použití slova „reklama“. Různé weby nabízí různé označení: „Sponzorovaný článek“, „Reklama“, „Látka klienta“ apod. Čím je znění daného označení méně „reklamní“, tím je z hlediska zadavatele reklamy lepší.
 • DODATEČNÁ AKCE – dlouhá doba umístění odkazu na článek na hlavní stránce webu, akce v sociálních sítích, a dokonce i vyhrazený e-mailing s informací o textu – jsou elementy nabídky, které v tomhle případě budou významně zvyšovat její atraktivitu. Samozřejmě, je třeba si pamatovat, že konečně je klíčovým faktorem tak nebo jinak obvykle cena, a tak nabízení dodatečné akci za cenu pětkrát vyšší než standardní nebude dobré pro počet prodaných článků.
 • NÁVŠTĚVNOST – vysoká a ověřená (podívejte se na sekci PŘIDÁVÁNÍ STRÁNEK) návštěvnost stránky zvyšuje zájem zadavatelů reklam a umožňuje určení vyšších cen za zveřejnění.

Pamatujte si, že kromě 2 výše zmíněných druhů zadavatelů, i když jde o docela početní skupiny, existuje také velký počet klientů, kteří se snaží spojit obě výš uvedené oblasti a hledají nabídky se zároveň dobrými parametry SEO a s možností dosáhnutí velkého počtu odběratelů za možně nejnižší cenu.

NABÍDKA: REKLAMNÍ ODKAZY

Nabídky z této kategorie umožňují prodávat libovolný počet grafických a textových odkazů, zároveň zadavatelům, kteří chtějí získat návštěvnost, a těm, kteří kupují odkazy se zaměřením na SEO.

DRUH ODKAZU – v téhle kolonce můžete upřesnit, jestli se dána nabídka tyká umísťování textových buď grafických odkazů (bannerů). Výběr opce „Textový odkaz nebo banner“ zvýší počet zakázek, ale v některých případech se může neshodovat s podobou stránky (např. velký textový odkaz v horní časti stránky, nad nebo pod hlavním menu nevypadá dobře).

VIDITELNOST – opce Sitewide znamená odkazy viditelné na všech podstránek z daného webu (je přijatelné, že se některých speciálních podstránkek, jako Kontakt nebo Pravidla táto opce nebude tykat). Jestli vedete mnohotematickou stránku a máte takovou technickou možnost, můžete pro danou tematickou kategorii vytvořit nabídku Omezený sitewide, abyste přitáhli zadavatelé, kteří hledají odkazy z upřesněného tématu. Odkaz na vybrané podstránce je opce, kterou je třeba vybrat, když chcete např. prodat umístění reklamy pouze na hlavní stránce nebo v záložce Partneři. V případě hlavní stránky v kolonce „Uveďte podstránku, na niž bude viditelný odkaz“ je třeba vepsat např.  domena.cz

ZOBRAZOVÁNÍ – pro velkou většinu zadavatelů je důležité, aby byla reklama viditelná po celou dobu zveřejnění. Opce Odkaz zobrazován střídavě stojí za použíti pouze v případě bannerů na stránkách s vysokou návštěvností, na kterých kdyby se banner dokonce i zobrazoval střídavě s několika jinými, získává velký počet zobrazování.

UMÍSTĚNÍ ODKAZU – pomoz zadavatelovi správně porozumět, kde se přesně bude nacházet jeho reklama. Za několik vteřin můžete vložit snímek obrazovky s danou častí stránky. Nejlépe použit k tomu bezplatnou programu Lightshot, ale může to být jakýkoliv jiný program a dokonce i tlačítko Print Screen na Vaší klávesnici a Paint. Nabídky s náhledem místa umístění reklamy se těší největší oblíbeností.

PARAMETR FOLLOW – podobně jako v případě jiných druhů nabídek, pokud chcete počítat se zakázkami zadavatelů, kteří kupují odkazy kvůli pozicování, musíte vybrat opci Follow.

VAŠE NAHRAZENÍ – v téhle sekci určujete nejmenší počet dní, na které zadavatel musí vykoupit zveřejnění. Čím kratší doba, tím víc potenciálně zaujatých zadavatelů, však na druhou stranu víc práce při zavadění změn reklam na stránce. Především, kupujíce reklamní bannery, můžou klienti mít zájem o lhůty na 7 nebo 14 dní (hlavně, aby si mohli zkontrolovat úspěšnost). V případě textových odkazů jen zřídka jde o zakázky kratší než na 30 dní.

Bez ohledu na to, jestli je minimální lhůta zakázky 3 či 60 dní, musíte upřesnit čistou cenu za 1 měsíc zveřejnění (systém ji ve vedlejší kolonce automaticky přepočte na denní sazbu, abyste mohli lépe rozumět, jaký bude Váš výnos).

Oplatí se také poskytnout více atraktivní cenové varianty pro nabídky na delší lhůtu, např. 3, 6 nebo 12 měsíců. Použijte opci Další varianty, abyste upřesnili, jak bude vypadat cena za 1 měsíc zveřejnění při zakázkách na ne méně než uvedenou lhůtu. V tomhle případě se v kolonce taky objeví denní sazba.

Pamatujte si, že v Linkhouse 1 měsíc se vždycky pochopí jako 30 dní.

Ukázkové cenové podmínky Tvé nabídky můžou vypadat takhle:

Jaké jsou nejpopulárnější druhy nabídek na reklamní odkazy?

 • Banner v záhlaví stránky – přímo nad nebo pod hlavním menu
 • Bannery nebo textové odkazy v bočním menu
 • Bannery v obsahu – mezi odkazy na příspěvky nebo kategorií
 • Klikací logo (odkazující na vybranou stránku) v sekci Partneři/Klienti/Portfolio
 • Odkazy v zápatí (dolní menu stránky) – umísťování velkého počtu takových reklamních odkazů na Vaší stránce bychom Vám silně nedoporučovali

NABÍDKA: ODKAZY V JIŽ EXISTUJÍCÍCH ČLÁNCÍCH

Prodej odkazů v již zveřejněných článcích je jednoduchá možnost pro dodatečnou monetizaci již napsaných článků. Zejména velkou oblíbeností se těší odkazy ve článcích, které:

 1. Mají vysokou návštěvnost
 2. Mají vysokou pozici na určitá klíčová slova

To, které z Vaších podstránek (článků) rankují na populární klíčová slova, můžete zkontrolovat např. pomocí nástrojů Senuto nebo SemStorm. Můžete taky použit bezplatnou Google Search Console a v sekci Návštěvnost spojen s vyhledáváním > Analytika vyhledávání zkontrolovat Dotazy, na které Váš web rankuje nejlépe (nejvíce zvyšující návštěvnost) a taky Stránky (to znamená Podstránky) Vašeho webu, které mají nejvyšší návštěvnost z organických výsledků vyhledávání.

Přidávajíce nabídku, můžete upřesnit jednotné podmínky pro všechny redakční články na stránce (pamatujte si, že nemůžete prodávat odkazy v sponzorovaných článcích jiných zadavatelů reklam) nebo pro texty z dané tematické kategorie. Ve zvláštních případech stojí za použíti možnost stanovení individuálních podmínek pro vybrané texty.

Jiné kolonky, které přímo ovlivňují atraktivitu Vaší nabídky:

 • FOLLOW ODKAZ – výběr opci Ano buď Ano nebo ne (podle přání zadavatele) je nezbytné, aby Vaše nabídka zaujala zadavatele, kteří kupují odkazy kvůli SEO.
 • FORMA UMÍSTĚNÍ ODKAZU

Čím víc opcí vyberete, tím snažší bude pro Vás získat zadavatele se zájmem o Vaší nabídku.

 • DOBA ZVEŘEJNĚNÍ ODKAZU – podobně, jako se sponzorovanými články, zveřejnění odkazu bez časového omezení významně zvýší zájem zadavatelů o Vaši nabídku.

SHRNUTÍ

Nakonec několik obecných pokynů, které Vám pomůžou maximalizovat Vaší výnosy pomocí platformy Linkhouse:

 • přidejte do báze všechny Vaše stránky – zadavatelé mají zájem o každé téma a každý druh stránek – od nového blogu s několika příspěvky, až k celostátním informačním portálům s milióny návštěvníků měsíčně;
 • přidejte každý druh nabídky, jaký můžete poskytnout;
 • přidejte různé varianty nabídky – různí zadavatelé potřebují různé nabídky za různé ceny;
 • cena je jedním s nejdůležitějších faktorů, které rozhodují při koupi – téměř vždycky se snížení ceny jednotlivého zveřejnění odrazí v počtu prodaných nabídek a růstu celkových výnosů naších Vydavatelů;
 • můžete počítat s naší pomocí – pokud máte jakékoliv problémy s obsluhou platformy nebo pochybnosti při tvoření nabídek, kontaktujte nás e-mailem: contact@linkhouse.co nebo telefonicky.